Pack Bonding

Hunden er et flokdyr og forholder sig til flokken (din familie) både med hensyn til rangorden og væremåde.

Træningsformen “Pack Bonding” handler om at ”knytte bånd” og derigennem udnytte den hengivenhed, din hund har til dig som ejer og som leder af flokken. I Pack Bonding trænes med ”lang line” – det vil sige en 8-12 meter lang line, som kortes ned efterhånden som din hund bliver bedre til at se dig som leder!

Dele af denne hjemmeside er inspireret af og omskrevet med tilladelse fra Lise Lindegaard Andersen på Sjælland (www.hundeskole.dk) som er hundeadfærdsspecialist og har mere end 25 års erfaring. Gengivelse må ske med tydelig kildeangivelse.